Tag: kinderverse

Nuwe Kinderverseboek

‘n Splinternuwe, pragtige kinderverseboek is sopas deur die samesteller, Riana Scheepers, in Port Elizabeth bekend gestel.  By hierdie geleentheid meld Riana ‘n paar interessante feite oor kinders en poësie.

Ek haal haar kortliks aan:

Kinderpoësie is leer sonder pyn.  Dit laat die kind onvlug uit die werklikheid en neem hom op ‘n fantasievlug van pure lekkerte.  Terselftertyd verryk dit sy taalsisteme, woordeskat, spelling en idiome – om maar net ‘n paar te noem.  Poësie is ‘n verrykte taalaanbod; tog steeds toeganklik.  Buitendien laat kinderpoësie jou goed voel.  Die ritme, metrum en rympatroon in ‘n gedig leer kinders om beter te onthou.  So word bekende rympies uit die kindertyd dikwels in swaar tye as ‘n mantra herhaal omdat dit ‘n skakel is met ‘n geborge en veilige verlede.

Continue reading